acta, no verba
I dok su sve klosarke glumile princeze, ona je bila jedina princeza koja je glumila klosarku. Zato sam je i zavolio...

X CLOSE
+
              Home    Message Archive Theme
:)
View Photoset
4 notes